.... mod Ribe

Af holdlederne

RIBE 1
Vi har i år måttet tage afsked med vores mangeårige medlem og 1. bræt,
Lars Wilton,
der havde fået tilbud fra Esbjerg Skakforening om en plads på
deres 1. divisionshold.
Han tog forståeligt nok imod tilbuddet - eftersom vi
var rykket ned i Mesterrækken.

                                        Mange tak for mange gode år på holdet, Lars!!

Heldigvis ville Robert Schütz, Jimmy H. Andersen og Knud Jespersen gerne
fortsætte på
holdet - til trods for deres tilknytning til østkysten, og da også
Peter Leimand meldte
sig fit for fight, ser det jo rimeligt lyst ud for holdet!.
Holdturneringen er for 1. gang lagt sammen med 5. hovedkreds, 3 fra 4. hk
og 5 hold
fra 5. hk, der har en del flere hold end os.
Der er 2 oprykkere, den bedst placerede fra
hver hovedkreds. Vi skal såled-
es kæmpe mod Haderslev 2 og Gråsten, idet Alssund
havde trukket sig.

1. kamp var en stor mundfuld mod Centrum i Esbjerg, som vi har mødt
flere gange i divisionen, og de kan stille med et skræmmende hold.
Holdet blev:

Mogens Nielsen

-

Robert Schütz 

Ivar Poulsen

-

Peter Leimand

Poul Grydholt

-

Jimmy Andersen

Brian Isaksen 

-

Arne Nissen

Jens Nielsen  

-

Karsten Jacobsen

Bent Radoor

-

Jan Rosenberg

Andreas Kinch 

-

Hans Erik Leimand

Jens Arne Christensen

-

Peder Pharsen

Vi havde afbud fra Knud, der var syg i tirsdags og i går lå han stadig syg i
Århus, så han bad sig fri. Heldigvis har vi gode reserver, så vi stillede med
et godt hold.

På papiret skulle vi vel være ca. lige, men en lille overvægt i toppen til Cen-
trum men med overvægt til os længere nede.

Det var typisk 1. kamp, hvor der blev lagt forsigtigt ud i partierne. Karsten
var meget tidligt ude med remistilbud i en lige stilling, som dog blev afslået.
Efter 1½ time, så det meget lige ud rundt omkring. Her modtog Karstens
modstander et nyt remitilbud. Kort efter vandt Pharsen - jeg nåede slet ik-
ke at se, hvad der skete, men noget må næsten være gået grueligt galt for
Jens Arne Christensen.
Robert, Peter, Jimmy, mig selv, Jan og Hans stod nogenlunde lige. Dog var
Hans Erik ved at komme ud i et hundeslagsmål med Kinch.

Brian var ved at stille et angreb op mod min kongefløj, men jeg fik det no-
genlunde pareret, og så tilbød han remis, og det var jeg glad for, for han er
god og jeg var presset. 2-1 til os efter 2 timer var virkeligt godt. Hans Erik
var ved at slagte officerer, så det så lovende ud!
Jimmy stod ellers godt, men undervurderede, at modstanderen fik et tårn
på hans h-linie, og så gik det hurtigt ned ad bakke, og Jimmy tabte. Robert
tog remis mod Mogens i en meget lige stilling, så nu stod der pludselig 2½-
2½ efter 2½ time. Det var tidligt, at vi nåede så langt. Hans Erik turde ikke
gå ud på brættet med sin konge, som han vist godt kunne have gjort, og fik
derfor i stedet et tårn, en springer og en løber for en dronning. Det var van-
skeligt i en rimelig åben stilling, så de blev enige om remis. Kl. 15 manglede
kun Peter og Jan. Peter var ved at få nogle ofringsmuligheder mod Ivar,
men han er jo en dreven spiller, så de blev også enige om remis.
Altså 3½-3½.

Der var så kun Jan tilbage, og han sagde, at han ville spille videre i en lige
stilling, for han var kommet for at spille skak!!... Han blev lidt presset af
Radoor med dennes bønder modsat kongefløjen, og Jan var i begyndende
tidnød, så sådan lige vurderet var en remis ikke så ringe endda. Jeg fulgte
partiet tæt, og Jan bevægede sig længere og længere ind i tidnød. Han lagde
alligevel en meget fin plan med angreb på Radoors kongestilling, hvor
Radoor troede, at det var ufarligt og fortsatte sin fremmarch med bønderne.
Det blev helt vildt ved tidskontrollen, men Jans plan var god nok, det var
vundet, og trods tidnøden fastholdt han planen - sikkert godt hjulpet af selv-
tilliden fra den nylige sejr i byturneringen, så modstanderen gav op ved træk
40. Jan havde da ca. ½ minut tilbage - så der var god tid...... det er iøvrigt
meget svært at se på de gamle ure.

Altså 4½ - 3½ i premierekampen mod stærke Centrum. Det er absolut god-
kendt! Næste kamp er nøglekampen mod Haderslev 2 hjemme d. 21. nov.,
så det bliver spændende!


RIBE 2

1. runde blev spillet i Jerne. Holdet var blevet samlet i løbet af weekenden
Men ak der kom et sidste menuts afbud fra Rolf, Så holdet kom til og se
sådan her ud :

Erling Pedersen

-

Peder Pharsen

Keld Dohrmann

-

Hans Hansen

Karsten C. Spangsberg

-

Jørgen V. Stavnager

Leif Christensen 

-

Klaus Hansen

Vi var rating favoritter, men det kunne ikke ses.... Spillet gik i gang
Der kom hurtig en remi fra Jørgen..... Da han mente at han var syg.
Derefter kom der en gevinst fra Peder..... Lige efter bogen.
Så blev det til et tab fra Klaus.... Han kæmpede hårdt.. meen
1½ - 1½ med et parti tilbage...
Hans var ude i noget dronning slutspil....Den sikker gevinst var ikke hans kop te.. så remi.
Alt i alt et middel resultat 2 - 2 til Ribe.

RIBE 3
1. runde blev spillet i Esbjerg. Holdet var på plads i god tid, og jeg så frem
til, at starte problemfrit. Det gik jo også godt, med en spiller der kunne bli-
ve far hvad øjeblik det skulle være. Nå men han er ingen pivskid, han stil-
ler op, jeg kunne ikke skaffe en reserve. Vi fik arrangeret med holdlederen,
at han kunne have mobiltelefonen tændt. Det er jo dejligt,at der er en vis
fleksibilitet. Simon spillede første gang med på hold, og det klarede han jo
fint, han vandt ret hurtig. Tobias havde heller ikke de store problemer og
vandt også sit parti. Selv om det var længe siden Ulrik havde spillet noget
seriøst skak, kom han ret hurtig foran og udbyggede sit forspring med end-
nu flere brikker. Til sidst gad modstanderen ikke spille mere, han havde
mistet for meget matteriale. Jeg havde ikke store problemer med min mod-
stander, men skulle dog spille et langt parti, og fik opbygget så mange trus-
ler og bindinger, at han valgte, at opgive. Der var også udsigt til snarlig mat
eller stor matterialegevinst. Alt i alt et flot resultat 4 - 0 til Ribe.